.

.

divendres, 21 de desembre de 2012

Ja està feta! Ara a millorar-la fent-la servir!

Si al principi del blog començàvem amb el típic desig de principi d'any, el darrer escrit d'aquest 2012 servirà per deixar constància de com ha quedat l'aulABP.
Ara ja, lluny de ser només un projecte, comença a veure's reflectit tot l'esforç de creació i de disseny. L'aula resulta del tot funcional i les classes hi han començat amb normalitat. És un espai en contínua transformació ja que no només les diferents activitats que s'hi duen a terme en fan variar la distribució, sinó que l'opinió de l'alumnat participant està fent visibles algunes mancances que es van superant per tal de seguir millorant l’aula. Estem segurs que a final de curs, amb tota l'experiència adquirida pels seus usuaris, aquest espai palesarà que ha seguit evolucionant fins a trobar l'encaix desitjat entre metodologia, continguts i espai.

dijous, 22 de novembre de 2012

Situació a finals de novembre

Tot i que l'aulABP encara no està acabada, ja s'hi estan realitzant classes que serveixen per incorporar millores. La falta d'alguns elements clau, com ara les cadires (substituïdes provisionalment per tamborets) o els puffs de la zona de debat i de posada en comú, fa que estiguem treballant per sota de les possibilitats.
S'espera, abans de Nadal, tenir tota l'aula preparada per poder desenvolupar-hi totes les competències per les quals ha estat dissenyada i pensada.

dilluns, 3 de setembre de 2012

Com era l'aula abans

L'espai on s'ubica actualment l'aulABP estava dissenyat per fer-hi un ensenyament frontal. Les taules dificultaven qualsevol activitat en grup al mateix temps que impedien que el professorat es pogués moure per l'aula. L'ambient que es respirava era molt fred i qualsevol activitat era molt asèptica.
A partir de les idees de l'alumnat, de la lectura "obligada" del llibre learning spaces i, sobretot, d'una nova manera d’impartir les classes inspirada en l’estil d’EDUTORI (Finlàndia) es va començar a portar a la pràctica la remodelació total de l'aula.
Primerament es va fer una simulació virtual i posteriorment es va implementar físicament.


En la imatge es pot veure la disposició anterior de l'aula, on files de taules dificultaven la mobilitat de l'alumnat i el seguiment per part del professorat.


La situació actual, encara de forma virtual, mostra un espai molt més diàfan, amb un mobiliari totalment mòbil i adaptable a diferents estils d'aprenentatge, i amb una atmosfera molt més acollidora.


L'ambient anterior de l'aula, gris, fred i poc acollidor ha estat totalment revertit tal i com es pot veure en la imatge virtual següent.


divendres, 29 de juny de 2012

I qui hi ha treballat?

L'aulABP com no podia ser de cap altra manera ha estat plantejada com un projecte desenvolupat per l'alumnat. Al llarg del darrer trimestre del curs 2011-12 i dins de l'optativa d'informàtica, es va proposar un projecte que consistia en dissenyar una aula per poder fer allò que l'aula on treballàvem no permetia fer. Al llarg del curs, els alumnes ja s'havien adonat de la dificultat de crear diferents agrupaments per treballar. Les taules en files no permeten cap mena de mobilitat, del tot necessària en un treball per projectes i en un aprenentatge entre iguals.


El projecte que se'ls va plantejar fou anomenat aulABP i consistia bàsicament en:
 • Fer una cerca d'informació compartida utilitzant el DIIGO en base a:
  • Característiques físiques de l'aula:
   • Il·luminació.
   • Decoració.
   • Climatització.
  • Ergonomia.
  • Equipament tecnològic.
  • Desenvolupament pedagògic:
   • Espais d'aprenentatge.
   • Activitats pensades a realitzar en cada espai segons els diferents apartats del mètode de projectes.
 • Creació d'un projecte (informe) amb el GOOGLEDOCS on es recollís tota aquesta informació treballada per cada grup.
 • Creació d'un model amb SKETCH UP 8 on es visualitzés la solució creada.

A final de curs es va fer una presentació de les diferents solucions recollides a continuació en forma de documents.
Projecte_1, Projecte 2, Projecte 3, Projecte 4

Algunes imatges representatives dels projectes.dijous, 1 de març de 2012

l'aulABP


Cada principi d'any diem o escoltem: “any nou vida nova”. Aquesta màxima de voluntat de renovació potser també es pot aplicar a la manera d’impartir les classes.
Imaginem-nos per un moment que totes les eines pròpies de la classe magistral desapareixen. Vull dir que, per exemple, si la pissarra ja no fos l'element predominant en la classe, ni tampoc ho fos la taula del professorat, ni hi hagués un davant ni un darrere; aleshores no podríem saber qui s'asseu en un lloc o en un altre ni com ni amb qui s'asseu l'alumnat... Només amb aquests canvis, es faria molt difícil entrar a l’aulABP pensant que s’hi ha de donar una classe com la que s'ha anat fent els darrers temps, des de fa dècades. Si, al mateix temps, hi suméssim que l'alumnat podria decidir de treballar en forma grupal o per parelles o de forma individual, en un mobiliari funcional, i també que disposaria del seu propi ordinador, llavors la situació se’ns descontrolaria totalment. Aquest seria el moment de fer servir una metodologia que ens permetés sobreviure a aquest “caos” intencionat. Caldria pensar que potser aquesta aula, per si mateixa, seria capaç de fer replantejar la metodologia didàctica al professorat que hi entrés.
El treball per projectes en què el professorat acompanya l'alumnat és l'alternativa i potser l’única possibilitat de tirar endavant un canvi metodològic. A més, com que aquest canvi haurà de comportar, inexcusablement, el treball competencial, doncs encara millor per a aconseguir una vida nova per a l’ensenyament.
L’aulABP ha de permetre que l’alumnat en sigui el centre i el seu aprenentatge l’objectiu principal a assolir pel professorat.


L'aulABP que es vol aconseguir ha de recollir tot el comentat anteriorment. A hores d'ara l'alumnat ja està presentant les seves propostes en forma de modelitzacions per tal d'esbrinar que volen ells i d'aquesta manera poder oferir-los un entorn de treball agradable on el seu rendiment acadèmic es vegi molt augmentat.

Aquest projecte està en fase inicial i des del departament de tecnologia de l'institut i de la gestió digital es fan els primer passos per tal de convertir-ho en una realitat. En aquest blog s'aniran visualitzant els avenços tant en la metodologia ABP com en la gestió de l'espai.

En els dos vídeos que hi ha a continuació es compara l'aula actual amb la que volem omplir amb les aportacions de tothom per fer l'aula que ens ha de canviara a TOTS. Al professorat la manera d'ensenyar  i a l'alumnat la manera d'aprendre.

L'aula actual


L'aulABP