.

.

divendres, 29 de juny de 2012

I qui hi ha treballat?

L'aulABP com no podia ser de cap altra manera ha estat plantejada com un projecte desenvolupat per l'alumnat. Al llarg del darrer trimestre del curs 2011-12 i dins de l'optativa d'informàtica, es va proposar un projecte que consistia en dissenyar una aula per poder fer allò que l'aula on treballàvem no permetia fer. Al llarg del curs, els alumnes ja s'havien adonat de la dificultat de crear diferents agrupaments per treballar. Les taules en files no permeten cap mena de mobilitat, del tot necessària en un treball per projectes i en un aprenentatge entre iguals.


El projecte que se'ls va plantejar fou anomenat aulABP i consistia bàsicament en:
 • Fer una cerca d'informació compartida utilitzant el DIIGO en base a:
  • Característiques físiques de l'aula:
   • Il·luminació.
   • Decoració.
   • Climatització.
  • Ergonomia.
  • Equipament tecnològic.
  • Desenvolupament pedagògic:
   • Espais d'aprenentatge.
   • Activitats pensades a realitzar en cada espai segons els diferents apartats del mètode de projectes.
 • Creació d'un projecte (informe) amb el GOOGLEDOCS on es recollís tota aquesta informació treballada per cada grup.
 • Creació d'un model amb SKETCH UP 8 on es visualitzés la solució creada.

A final de curs es va fer una presentació de les diferents solucions recollides a continuació en forma de documents.
Projecte_1, Projecte 2, Projecte 3, Projecte 4

Algunes imatges representatives dels projectes.