.

.

dijous, 31 d’octubre de 2013

L'aulABP ens condiciona.


Quan fa un any i mig varem començar a plantejar-nos l'aulABP va ser com a conseqüència d'una necessitat d'espai per poder dur a terme un determinat tipus d'ensenyament que les aules normals no ens permetien. Ara ens troben justament en el costat oposat. Sí, ara la inèrcia que crea l'aula fa que pensem en noves activitats o la utilització de diferents recursos per tal de treure'n el màxim profit.
Aquest estiu vàrem proposar a l'AMPA la compra de robots educatius LEGO per tal de seguir incorporant noves eines en el treball competencial i per projectes. Aquesta compra va estar englobada dins de l'estratègia del departament de Tecnologia per tal d'incorporar aquesta nova disciplina d'una forma àmplia al dia dia de l'alumnat.
Primer vàrem començar proposant tres treball de recerca per tal de que els alumnes de segon de batxillerat dinamitzessin la seva implementació. Fins al moment han estat capaços de programar-los de forma molt correcta i sistemàtica i actualment estan fent formació a 24 alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO amb la intenció de participar en competicions internes i segons com també en competicions externes com ara la First Lego Leage.
El voler utilitzar l'aulABP ens fa replantejar cada activitat per tal de fer-la més interactiva, participativa, grupal, en resum fer bo el logo que deia: implica't, gaudeix, col·labora i aprèn.