.

.

dimarts, 21 de març de 2017

Noves formes d’organitzar l’espai i el temps a l’aula o a l’escola

Avui i demà té lloc a Barcelona la novena edició de l'ITWORDLEDU, com un dels esdeveniments anuals de referència del sector tecnològic educatiu. Amb el títol "transformant l'escola", té com a propòsit compartir les novetats tecnològiques, experiències educatives i les aplicacions innovadores de la tecnologia per facilitar que, la demanda educativa i l’oferta TIC de productes i serveis de tecnologia educativa, tinguin el seu punt de trobada.
Un dels apartats en que està dividit aquest esdeveniment és la presentació d'experiències per part de la comunitat educativa. Aquestes ponències estan englobades en tres categories que són:
  1. Pràctiques educatives basades en la personalització de l’aprenentatge
  2. Pràctiques educatives que treballen l’avaluació de les competències
  3. Noves formes d’organitzar l’espai i el temps a l’aula o a l’escola
És en aquest darrer espai on la ponència presentada per F. Solans i Tere Viscasillas ha estat una de les tres acceptades, repetint en el mateix event per segon any consecutiu. L'any passat la ponència "360º d'aprenentatge immersiu" fou exposada en el mateix marc. En aquesta ocasió el motiu és el d'explicar com s'han organitzat els espais a l'aulABP per tal de poder obtenir tots els èxits d'experiències educatives que han sortit d'aquest espai tant diferent. Dit d'una altra forma es tractaria d'explicar la "capsa" on tot esdevé. La darrera experiència és un projecte anomenat CATINDjove, que pretén recollit tablets, programar una APP d'autoaprenentatge, per posteriorment, enviar-la a través de la Fundació Daniel Shah & Núria Toneu  a l'escola Sirena Primary School de l'Índia.  A l'any 2013 es va inaugurar l'aulABP com una necessitat per tal de millorar encara més la forma en que l'alumnat aprèn. Quatre anys després ens hem adonat que l'aulABP ens condiciona i és ara el professorat que entra a l'aulABP qui es veu sotmès a un factor de canvi, per millorar encara més l'aprenentatge de l'alumnat. És el docent qui ha de reajustar contínuament la seva pràctica per tal de promoure les competències de l'alumnat, tot desplegant el currículum oficial de tecnologia o informàtica. Avui programar qualsevol activitat dins d'aquest espai, on la tecnologia es posa al servei de la metodologia, requereix tenir clar que aquest espai comporta el treball de tot un seguit de competències de forma implícita. El fet de no tenir llibres de text, de treballar amb projectes, de promoure de forma molt decidida l'aprenentage entre iguals, de repartir l'avaluació entre professorat i alumnat i de limitar tots els productes finals a productes digitals, obliga a reinventar cada activitat dins de l'aulABP. Al final, possiblement, l'aulABP no és tant important pel canvi metodològic que hi té lloc, no obstant aquest canvi està provocat per la mateixa aulABP. Tota una espiral positiva que ens fa millorar cada dia com a docents adaptant la nostra forma d'ensenyar a les necessitats d'aprendre de tot l'alumnat que entra dins de la "capsa".


Aquí hi ha una breu descripció de la ponència.

"Les metodologies actives necessiten espais diàfans, funcionals i intercanviables per poder arribar al seu màxim potencial. Juntament amb els espais físics és també molt important el poder disposar dels recursos tecnològics més avançats per facilitar la tasca al professorat i incrementar el potencial creatiu de l'alumnat. A l'aulABP s'ha aconseguit crear un entorn d'aprenentatge multifuncional, amb diferents tipologies d'espai i la seva conseqüent implicació en el moment de fer els agrupaments d'alumnat. L'espai, acollidor i agradable, suggereix un canvi en la forma d'encarar l'aprenentatge per part de l'alumnat i condiciona totalment la forma en que el professorat planteja les activitats. Els projectes en són la millor manera de treballar-hi."

Ja ha sortit el vídeo de la ponència. Si li doneu al play ja s'inicia al moment en que es va començar la presentació.